HEM

VÄLKOMMEN TILL STARKA OTTO!

KLASSISK DJURHOMEOPATI

Vårt mål är friska djur

Djur & hälsa är vår passion och vi älskar det vi gör!

Homeopati erbjuder en unik form av hälsa, homeopatens mål är att bota orsaken till symptomen och ge en permanent läkning.

Utöver fysiska skador och sjukdomar så är det många djurägare som vänder sig till homeopater för att få hjälp med mentala problem hos sina djur, som t.ex. aggression, rädslor och sorg.

Organon § 2

Botandets högsta ideal är hälsans hastiga, milda och varaktiga återställande eller att avlägsna och förinta sjukdomen i hela dess

omfång på snabbaste, tillförlitligaste och oskadligaste sätt. Behandlingen skall utföras på grundval av klara och begripliga skäl.

 

SAMUEL HAHNEMANN